בניין לוי אשכול 104

בניין לוי אשכול 104 בתל אביב.

קבוצת יזמים הקימה את הפרויקט שלו עבודה נרחבת על מרפסות, מעקות וחלונות.