בניין ספיר, פתח תקווה

היזם מ.י. דביר, בבניין מודרני בפתח תקווה.