חלונות אלומיניום נוספים

ייצור במפעל של בנפשי ליד כפר סבא, ביצוע באיכות הגבוהה ביותר להצלחת הפרויקט.