יחזקאל שרייכמן 2, תל אביב

פרויקט ייחודי של יזמים באזור תל אביב.

בנייה ברחוב יחזקאל שרייכמן