מעקות שמואל הנגיד

מעקות ללובי, מעקות לכניסת הבניין, מכל סוג לפי דרישת הלקוח.