מרפסות לוי אשכול

מרפסות בפרויקט לוי אשכול בתל-אביב. שימוש בפרופיל אלומיניום עם זכוכית.