מרפסות עם כיסוי

ניתן לבצע מרפסות סטנדרטיות וגם תוספות לפי דרישת הלקוח.