מרפסות שונות

ניתן לראות כאן דוגמא נוספת למרפסות מסוגים שונים המיוצרות במפעל.